Menu
Minimera
Hösås
Ett litet naturreservat på 2 hektar. Reservatet har tillkommit för att skydda ett askbestånd, som är ett av Värmlands få bestånd. Från parkeringsplatsen utgår en ca 2 km lång stig genom området upp till Hösåsklätten där man bjuds en vacker utsikt.