Menu
Minimera
Hällemyren en Värmlandsk bostad för över 100 år sedan
År 1982 återfanns platsen för Hällemyrens jordkula. När Gillberga Hembygdsförening samma år gjorde en utflykt till densamma, väcktes också tanken att återuppbygga jordkulan. 1983 påbörjade entusiastiska hembygdsvänner detta bygge, som skulle ta tre somrar att färdigställa.

Hur bostaden hade sett ut visste man inte. Bara att stenväggarnas höjd var c:a 1,20 m. I ett sockenstämmoprotokoll från 1850-talet fann man dock skrivet om en annan jordkula i närheten, att den dåvarande prosten P. Berlin skänkt ”timmer till trenne stocklag ovan jord, jämte bräder därtill”. Detta gick man sedan ut ifrån och det fina resultatet kan vi nu beskåda.

Hällemyren är en myr som en gång i tiden varit uppodlad. Ett brett dike rakt genom myren vittnar om den möda som låg bakom uppodlingen. Den förste bebyggaren på Hällemyren var enl. husförhörslängderna ”Engvakten”, Anders Jansson, född 1794. Ar 1818 står han skriven på Hällemyren tillsammans med hustrun Maria Eriksdotter, född 1778. Den stora åldersskillnaden är anmärkningsvärd, men inte alls ovanlig vid denna tid. De gifter sig i samband med inflyttningen i jordkulan och samma år får de sonen Johannes, som dock a v lider före årets slut. I husförhörslängderna står: ”död av kikhosta”.

Mellan åren 1821-1830 bor här Jonas stenman och hans hustru. Några barn finns inte noterade. 1836 kommer ”Avsk. Fältj” Petter Bryngelsson Lind till Hällemyren. Han var född 1804, son till knekten för Ströms Säteri i Kila socken. Han är vid inflyttningen gift med Lisa Råkansdotter, född 1805 i Gillberga. De får flera barn. 1843 insjuknade hustrun Lisa och avled samma år.

Petter blir ensam med 3 barn med allt vad det innebar. Han lever som änkling i 3 år innan han gifter om sig med Maja Lisa Olsdotter, född 1813 i Animskog. Tiderna var dåliga och Petter fick tigga för att få mat till sin familj. Så småningom fick Petter arbete vid ”Gefvle Dala Jernväg”, där han sedan dog 21/3 1857.

En son, Emil, flyttar sedan till Finnerödja där han arrenderar en större egendom. Hans mor, Maja Lisa bor kvar till omkring 1886, sedan flyttar också hon till Finnerödja för att återförenas med sin son.

Det är alltså precis 100 år sedan någon bebodde Hällemyrens jordkula. Den skulle helt ha fallit i glömska om inte Gillberga Hembygdsförening hade bestämt sig för att restaurera jordkulan. Hällemyren är den enda restaurerade jordkulan I Värmland och unik i sitt slag. Den är väl värd ett besök. Det är en fin liten vandringsstig till gläntan i skogen där jordkulan ligger inbäddad i grönskan med det mjuka, frodiga torvtaket. Man känner historiens vingslag.

 

Välkommen hit.


 Skriv ut