Menu

Gillberga socken

Minimera
Gillberga
Gillberga är en liten socken med drygt 800 invånare i sydvästra Värmland. Tack vare dess gynnsamma läge längs Byälven bosatte man sig här redan så tidigt som i stenäldern.
Minimera
Artiklar

Nysäter ett samhälle sedan 1940

Under 1940-talet fastställde Länstyrelsen ”särskilda bestämmelser för byggnadsverksamhetens ordnande” på olika platser inom länet där samhällsbildning fanns eller där sådan bedömdes kunde utvecklas. Den 29 april 1940 var det dags för Nysäter att få så kallade utomplansbestämmelser. Samma tid fick t.ex orterna Rottneros,  Koppom, Töcksfors och Ambjörby samma status så vi var i gott sällskap.

Bestämmelserna reglerade hur man fick bygga i förhållande till vägar, hur höga byggnaderna fick vara, avstånd till andra byggnader och liknande. Samtidigt fattades beslut om byggnadsnämnd som skulle bestå av fem ledamöter och som skulle detaljreglera bestämmelserna.

Eftersom jag tror att dagens Nysätersbor i allmänhet inte känner till inom vilket område som omfattas av dessa bestämmelser så redovisar jag vad som anges i beslutet. I kungörelsen skulle finnas en karta men denna saknades i mitt exemplar så den som är intresserad får hålla sig till texten.

Västra gränsen börjar vid den punkt där hemmanen Hösås, Ramserud och Rolfsbol mötas, följer i sydlig riktning gränsen mellan Rolfsbol och Torp å ena sidan samt Ramserud, Nysäter och Ökne  n:r 3 å andra sidan fram till hörnröset mellan Torp, Söpple och Ökne n:r 1. Här bryter den åt sydost och följer rågången Söpple – Ökne n:r 1 fram till knäröset väster om gården Haget, går därifrån i nordlig riktning så att den träffar gränslinjen mellan Ökne 2 Krongården och Ökne n:r 3, vilken den följer fram till Byälven. Denna älv utgör sedan gräns fram till rågången mellan Granbäck och Kik vilken utgör gräns från Byälven till Granbäcks utfartsväg. Denna väg följs sedan fram till en mindre väg som går ungefär paralellt med och på ungefär 350 meters avstånd öster om allmänna vägen Karlstad – Årjäng tills den träffar sydvästra hörnet av hemmanet Granbäcks fyllnadsskifte vid Nolängen. Härefter följer gränsen rågången Kik – Granbäck Nolängen i västlig riktning till Byälven samt från dennas mitt i rak linje fram till den här ovan beskrivna hörnpunkten mellan hemmanen Hösås, Ramserud och Rolfsbol.

Ja märkvärdigare var det inte, Du hängde väl med ?

Om Du har tillgång till kartbladet 185 till den kopia av 1883 – 1895 års karta  som utgavs av bland

annat Värmlands Hembygdsförbund  1991 så bör Du kunna orientera Dig något så när.

Källa: Värmlands läns allmänna kungörelser serie A , n:r 239 år 1940.

Skall vi anse att den 1 augusti 1940 då bestämmelserna trädde kraft är den officiella tidpunkt när

Nysäter blev ett samhälle, i varje fall i juridisk  mening?     

 

Göte Söderquist

 

 

 

<< Tillbaka
  • 9 december 2013
  • Antal visningar: 5535
Kategorier: Historia
Taggar:
Skriv ut

Theme picker