Menu

Gillberga socken

Minimera
Gillberga
Gillberga är en liten socken med drygt 800 invånare i sydvästra Värmland. Tack vare dess gynnsamma läge längs Byälven bosatte man sig här redan så tidigt som i stenäldern.
Minimera
Artiklar

Gillbergasjön

GILLBERGASJÖN - EN FÅGELOAS I SÄFFLE KOMMUNDen 8 oktober 1987 förklarade regeringen Gillbergasjön som naturreservat på grund av att sjön är en populär fågelsjö både för flyttfåglar men även en hel del stannfåglar uppskattar miljön kring Byälvens lopp mellan Arvika och Säffle.Vid Gillberga kyrka finns i dag informationstavlor med aktuell information. Det är åtta platser runt om Gillbergasjön som dagligen besöks under högsäsong av entusiastiska fågelskådare. För andra, inte lika entusiastiska, är bron över Byälven i Nysäter ett bra alternativ med utsikt både norrut mot Gillbergasjön och söderut mot ängarna som kantar Byälven.På östra sidan: Kulpeckerud, Lindesnäs och Ängen, vilka ligger utanför reservatet. På nämnda sida har man utsikt över klarvattnen i anslutning till båttrafikleden som går längs reservatet. Ungefär 150 meter söder om Lindesnäs kan man klättra upp på höjden öster om vägen. Från höjden har man överblick över hela reservatet. Från Ängen, om man skådar mot reservatets norra del, finns det buskbestånd. Här seglar brun kärrhök, ibland också jorduggla. Vid Lindesnäs finns ett numera ej använt grustag. Här häckar ofta mindre strandpipare.Dele erbjuder fin utsikt över södra delen av Gillbergasjön. Granar har dock planterats så att observationsmöjligheterna är minimala. Utrustad med parabol i ljusa sommarkvällar kan man höra näktergal, kärrsångare, rosenfink, enkelbeckasin, gräshoppssångare och morkulla erbjuda en fantastisk konsert.Nedanför Skog ligger den hävdade betesmarken delvis översvämmad om våren. Här rastar vadare på sin väg norrut. Här finns då och då ett stort antal änder: Krickor, skedänder, bläsänder och ibland årta. Även gäss kan gå här. Främst grågäss och kanadagäss. För några år sedan upptäcktes även spetsbergsgås här.Parkeringen vid Gillberga kyrka erbjuder fin utsikt över den nordvästra delen av reservatet samt Gillbergaön. Vid en nederbördsrik vår kan det vara ganska stora klarytor som då ger plats för sångsvanar, kanadagäss och änder. De första grågässkullarna syns här i maj månad om gölarna är tillräckligt stora. Under sommarkvällarna hörs också småfläckig sumphöna. Då och då ser man lärkfalken jaga sländor till sina ungar. Även havsörn och glada har observerats.En bit norr om kyrkan finns hägerkolonin. Gärdena norr och väster om hägerkolonin används om våren av tranor, sångsvanar, kanada- och grågäss men även flockar av storspov, småspov och ljungpipare. Rovfåglar visar sig också bl.a. blå kärrhök, stenfalk och tornfalk.Den kalla våren till trots. Nu har vårfåglarna börjat komma och entusiasterna samlas runt Gillbergasjön. För den som är ny som fågelskådare kan Gillbergasjön var ett bra alternativ när det gäller att samla in de olika arterna som erbjuds i den svenska naturen. << Tillbaka
  • 4 juni 2013
  • Antal visningar: 4386
Kategorier: Artikel
Taggar:
Skriv ut

Theme picker