Menu

Gillberga socken

Minimera
Gillberga
Gillberga är en liten socken med drygt 800 invånare i sydvästra Värmland. Tack vare dess gynnsamma läge längs Byälven bosatte man sig här redan så tidigt som i stenäldern.
Minimera
Artiklar

Det har varit årsmöte med Gillberga Utvecklingsgrupp

Det har varit årsmöte med Gillberga Utvecklingsgrupp

Det har varit årsmöte med Gillberga Utvecklingsgrupp. Av verksamhetsberättelsen framgår att det är en aktiv styrelse som engagerat sig i olika frågor. Bland annat kan nämnas samarbetet med Gillberga Hembygdsförening och LRF Norra Säffle vid arrangerandes av mat- och trädgårdsmässan den tredje lördagen i maj och den populära påskpromenaden vid Nysäters Bygdegård där både barn och vuxna klär ut sig till påskkärringar och påskgubbar.

  • Under året som gått har man också varit engagerade i arbetsgruppen för Unionsleden, cykelleden mellan Karlstad och Moss i Norge.
  • Man är också engagerad i Hela Sverige ska Leva. Dels värmlandsavdelningen och dels som deltagare i landsbygdsriksdagen som ägde tum i Örnsköldsvik.
  • Ett remiss angående hållbara vattentjänster har besvarats och särskilt den del som behandlade enskilda avlopp, en fråga som berör många på landsbygden.
  • Säffle kommuns återkommande informationsmöten är självklara arrangemang som man deltagit i och man har också stått som arrangör för ett par.
  • Sankt Olovs källa som ligger längs pilgrimsleden har restaurerats genom Utvecklingsgruppens försorg. Vatten har skickats för provtagning med svaret att vattnet var tjänligt som dricksvatten. Anmärkningsvärt noterades att källan inte sinade trots den torra sommaren 2018.
  • Vid ett par tillfällen har man också diskuterat Vårdcentralen i Nysäter med Landstinget och haft insändare i Säffletidningen angående sommarstängning och möjligheter till vaccinering mot influensan  vid Vårdcentralen i Nysäter.
  • En Gillberga ljusstake har tagits fram som ett led i marknadsföringen av Gillberga. Ljusstaken som tillverkas av smeden vid den nyligen uppförda smedjan vid Hembygdsmuseet har rönt stor uppskattning som en minnesgåva från Gillberga.
  • Gillberga Utvecklingsgrupp  ger ut Gillberga Bygdeblad med fyra nummer per år och med en upplaga på 1 000 exemplar. Bygdebladet finns också att läsa på hemsidan www.Gillberga.se där det också finns en evenemangssida, ett länkbibliotek  och en förteckning över företag och föreningar.  


 

<< Tillbaka
  • 16 mars 2019
  • Antal visningar: 4509
Kategorier: Artikel
Taggar:
Skriv ut

Theme picker