Menu

Gillberga socken

Minimera
Gillberga
Gillberga är en liten socken med drygt 800 invånare i sydvästra Värmland. Tack vare dess gynnsamma läge längs Byälven bosatte man sig här redan så tidigt som i stenäldern.
Minimera
Artiklar

Avveckling av delar av kopparnätet i Säffle kommun

TeliaSonera moderniserar nätet i Säffle kommun

I mars 2017 avvecklar TeliaSonera delar av kopparnätet i Säffle kommun för att övergå till fiber- och mobilnät. Förändringen berör cirka 700 privat- och företagskunder hos Telia och andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas. Säffle kommun gör en översyn över alla trygghetslarm så att övergången till det digitala nätet kommer att ske smidigt.
Säffle kommun är inte en aktiv part i förändringen men vill hjälpa till att sprida information om det som är på gång. I Säffle kommun har man kommit långt med fiberutbyggnaden vilket är mycket positivt nu när kopparnätet delvis avvecklas. Den som vill har möjlighet att ersätta fast telefoni och eventuell ADSL med fiber, vilket är den mest hållbara lösningen. Men varje abonnent väljer själv lösning.
Kontaktuppgifter till Säffles fiberföreningar finns på SäKoms webbplats för den som är intresserad av att ansluta sin fastighet till fiber. Här kan man också läsa om Säkoms erbjudande i samband med avvecklingen av kopparnätet i Säffle kommun. Det riktar sig till alla som vill ansluta sig till fibernätet.
Fiber- och mobilnät är redan idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling. Digitalisering av olika tjänster ökar i rask takt. Orsaken till att kopparnätet delvis avvecklas är att dagens kunder använder allt mer data. Driftsäkerhet av nätet blir därför allt viktigare för både företag och privatkunder och kopparnätet klarar inte att möta behoven.
31 mars 2017 stängs kopparledningarna som berör cirka 700 hushåll och företag i Säffle kommun anslutna till nedanstående stationer: Botilsäter, Björsebyholm, Eskilsäter, Gaperhult, Gatviken, Ingersbyn, Ingrirud, Kärrholmen, Kila, Karud, Kålsäter, Långserud, Lövenborg, Millesvik, Rudsbyn, Skäggebyn, Södra Ny, Torserud, Vickersrud, Värmlands Ödebyn och Ölserud.
TeliaSonera samarbetar med övriga operatörer i kopparnätet och verkar för att de kunder som påverkas blir informerade i god tid om när deras nuvarande tjänst upphör.
Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet. Som ägare av kopparnätet har TeliaSonera dock ett särskilt ansvar att säkerställa att alla som berörs av övergången får information och vägledning till de alternativ som finns tillgängliga.
I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer TeliaSonera att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.
Kundtjänsten öppnar under mars 2016 med följande kontaktuppgifter: telefon: 010- 130 79 00, e-post info@telekomguiden.se, www.telekomguiden.se
Telia planerar också särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Vid behov erbjuds kunderna ytterantenn och installationshjälp.

Mer information om övergången:
www.pts.se/sv/Privat/Telefoni/Fast-telefoni/Forandringar-i-tele--och-bredbandsnaten/
www.telia.se/framtidensnat
www.saffle/sakom
www.tooway.se
https://www.telia.se/privat/support/tackningskartor

<< Tillbaka
  • 18 april 2016
  • Antal visningar: 6756
Kategorier: Nyhet
Taggar:
Skriv ut

Theme picker